Diensten MKB en ZZP'er

SAAK (Sinnema Administratie Advies Kantoor) staat voor deskundigheid en kwaliteit: of het nu om een B.V. structuur gaat of een éénmanszaak (ZZP’er) of Vennootschap Onder Firma.

Ik kan u een compleet en voordelig pakket aan administratieve en financiële diensten aanbieden.

Voeren van een complete boekhouding

Ik kan voor u de complete financiële administratie verzorgen.

De administratie kan gevoerd worden vanuit mijn kantoor of bij u op locatie.

U kunt alles digitaal aanleveren.

Tegen een aantrekkelijk maandtarief vanaf €65,- verzorg ik uw volledige financiële administratie.

Begeleiding van het voeren van de boekhouding

U kunt er ook voor kiezen om zelf de administratie te voeren en deze periodiek door mij te laten controleren.

BTW en  ICP aangiftes

U kunt per maand of kwartaal de BTW en ICP aangifte door mij laten verzorgen.

Dossier voorbereiding accountantscontrole jaarrekening

Indien u een getekende jaarrekening of jaarverslag nodig heeft kan ik voor u de voorbereidende werkzaamheden verrichten. Beginbalans vaststellen, balansposten verantwoorden, bijzondere W&V posten verantwoorden etc.  Dit alles met onderbouwing van de benodigde stukken. Dit beperkt de werkzaamheden van de accountant en scheelt u aanzienlijk in de kosten.

Inrichten financiële software (bv. TwinField, Fidura, Exact online, Snelstart)

Ik kan voor u inrichting van de financiële software verrichten conform de fiscale regels. Of indien u al met een programma werkt, deze voor u optimaliseren. Denk hierbij aan het digitaliseren van de import van in- en verkoopfacturen.

Fiscale vraagstukken

Indien u vragen heeft ten aanzien van fiscale vraagstukken kunt u deze aan mij voorleggen. Indien het een complexe vraag is, kan ik deze voorleggen aan een mijn bekende fiscalist.

Aanvraag subsidie asbestverwijdering

Vanaf 2024 is het in Nederland verboden een asbest dak te bezitten. Oude asbestdaken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest en geldt voor particulieren, agrarische bedrijven en overheids- en non-profit instellingen.

 

De overheid stelt een subsidie beschikbaar voor het verwijderen van asbest indien u deze werkzaamheden laat uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Particulieren, agrarische bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Deze subsidie kan ik voor u aanvragen. Ik heb direct toegang tot het digitale loket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

SAAK (Sinnema Administratie Advies Kantoor) is een deskundig en voordelig administratiekantoor.

Bovenstaande is slechts een deel van mijn diensten. Ook voor specifieke adviezen en eenmalige opdrachten ben ik beschikbaar.